Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Forprosjekt: Midtnorsk senter for immateriell kulturarv

Denne rapporten er en analyse av muligheten for å etablere et midtnorsk senter for immateriell kultur­arv i Steinkjer på oppdrag av Stiftinga Hilmar Alexandersen. Dataene kommer fra dokumentstudier og regionale informanter.

Vern som handling

Utfordringene er at Norge bare delvis har fått til den praksis­nære forvaltningen av immateriell kulturarv. Vern som handling trenger nye og mer mangfoldige metoder og nye organisatoriske løsninger.

Nettverksentreprenør

Foreslått virksomhetside for et regionalt senter for immateriell kulturarv er å være en nettverksentreprenør og å mobilisere ressurser etter klyngeprinsipper (aktører med samme interesser realiserer sine mål og verdier gjennom positive eksternaliteter (samfunnseffekter/merverdier) slik at man både samlet og individuelt øker måloppnåelsen), for vern av immateriell kulturarv gjennom bruk.

Stiftinga Hilmar Alexandersen potensielt vertskap

Stiftinga Hilmar Alexandersen anses som en god vert for et slikt senter, fordi den ikke er en offentlig virksomhet og har både erfaring og kompetanse med å være nettverksentr­epre­nør gjennom å ha arbeidet med Hilmarfestivalen i 10 år.

Gitt premissene for utredningen foreslås å etablere et senter med 11 ansatte og et årlig driftsbudsjett på 13,5 millioner kroner. Anslagene er basert på ressursbruken ved tilsvarende sentre.