Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Forprosjekt – Regional plan for transport og kommunikasjon i Indre Namdal

Sammenstilling av kunnskap fra to utredninger, samt dokumentasjon og resultater fra spørreundersøkelse om transport og kommunikasjon i Indre Namdal