Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Forstudie salg og markedsføringskompetanse – Tindved kulturhage

Fside_anotat_15_13.cdrRapporten dokumenterer en forstudie for å se på hvordan det arbeides med salg og markedsføring, hva slags kompetanse som finnes og hva som er utviklingsbehovene blant bedriften i Tindved kulturhage. I tillegg skisseres mulige tiltak for videre arbeid.

Rapporten er unntatt offentlighet av konkurransehensyn.