Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Utredningen ser på framtidig landbruksopplæring i Nordland, med fokus på behovet for utdanning framover og hvilken rolle praktisk opplæring har i landbruksutdanninga.