Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Framtidsbåten – med kreative næringer som last og destinasjon. En antologi over kunst- og kulturbasert næringsutvikling, kreative møteplasser og skapende arbeidsfellesskap