Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Framtidslandbruket – hvor går Tydalsbonden?

Notatet er skrevet som resultatrapportering til faglagene i landbruket i Tydal/Tydal
kommune i forbindelse med prosjektet “Framtidslandbruket – hvor går Tydalsbonden?”,
der Trøndelag Forskning og Utvikling har bistått faglagene med gjennomføring
av en spørreundersøkelse.