Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives

Geninno-prosjektet

Arbeidet er en del av GENINNO-prosjektet: Gender and innovation in Norway (Kjønn og innovasjon i Norge). Prosjektet tok utgangspunkt i Forskningsrådets nasjonale VRI-program og er en tekstanalyse av samhandlingssøknader, forskersøknader, rapporteringer fra disse, samt programplaner og policydokument for alle tre perioder, og ser hva prosjektet har gjort (rapporteringer) og hvilke rammer de foreholder seg til (for eksempel handlings- og programplaner).

Konklusjon

Artikkelens hovedkonklusjon er: Utfordringen er at de fleste aktører i økosystemet ikke forstår eller innser hvordan kjønnsbalanse eller -likestilling er en ressurs for å nå deres mål, som er mer og bedre innovasjon.

Antologi

«Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives» er skrevet av Gry Agnete Alsos, Nord Universitet, Margrete Haugum, Trøndelag forskning og Utvikling og Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning.

Artikkelen er en del av antologien Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship: A Comparative Analysis, utgitt av Edward Elgar Publishing.