Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Gjester på Steinkjerfestivalen 2010 -hvor kom de fra?

Oppsummering av resultatene fra en undersøkelse av bostedet til gjestene på Steinkjerfestivalen.