Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Grunnlagsdata framtidig utdanningsbehov – PANDA-analyser og sekundærdata

Rapporten inneholder framskriver av ungdomskullene og utviklingen i næringsstrukturen for Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fram til 2025, samt oversikt over kunnskap om høyere utdanning og behovet for etter- og videreutdanning i framtida.