Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Grunnlagsdokument Logimat

Grunnlagsdokumentet er en dokumentasjon av de første undersøkelsene omkring logistikk for matspesialiteter. Her presenteres aktuelle teoretiske tilnærminger, resultater fra andre undersøkelser og innledende undersøkelser fra casebedrifter. Til sammen danner dette grunnlag for problemstillinger til det videre arbeidet i Logimatprosjektet.