Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Revidering av handlingsplan for helse- pleie- og omsorgstjenesten 2010–2020 Snåsa kommune

Rapporten inneholder bakgrunnsdata, resultater fra intervju og prosesser samt vurderinger og anbefalinger om revidering av handlingsplanen.

Foreslåtte tiltak

For å utvikle det framtidige helse-, pleie- og omsorgstilbudet foreslås å prioritere:

  • Mer systematisk arbeid med forebygging og folkehelse gjennom lokale ressurser som lag og foreninger
  • Langsiktig rekruttering av kompetanse
  • Utvikle smarte infrastrukturløsninger (boliger og teknologi)
  • Organiseringen av enhetene for helse- og omsorgstjenester
  • Utnytte potensialet som ligger i Helsehuset og i de hjemmebaserte tjenestene