Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009

En kartlegging av holdninger til rus, fart og trafikk blant ungdommer i videregående skoler i Steinkjer.