Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Hotellkapasitet Steinkjer: Utredning av overnattingsbehov i Steinkjer

Rapporten viser status og framtidig behov for hotellkapasitet i Steinkjer.

Status

Steinkjer  har medio 2018 to eldre hoteller med tilsammen 164 rom, og møte- og konferansekapasitet til 170 personer i kino-oppsett. Rådhussalen har kapasitet til 200 personer med skole- og bordoppsett.

Antall gjestedøgn var i 2017 45000 som utgjøre en beleggsprosent på 54. Halvparter av besøkene er fritidstrafikk, 10 prosenter er kurs og konferanser, mens resten er annen yrkestrafikk. Disse tallene har vært stabile de siste årene.

Framtidig behov

Hotellkapasitet i Steinkjer er stort sett tilpasset dagens normale etterspørsel. Men man har ikke kapasiteter til å huse alle når det er større arrangement i byen.

Det er et visst vekstpotensial når det gjelder møter og mindre arrangement innen offentlig sektor, mye på grunn av Steinkjers rolle som administrasjonssenter i Trøndelag fylke. Dette er anslått et vekstpotensial på mellom 4 000 og 10 000 overnattinger i året.

Steinkjer er ikke attraktivt som møte- og konferansested, og dagens hoteller oppleves å ha kun ordinær standard og middelmådige møtefasiliteter.

Det er ikke et bærekraftig belegg for store utvidelser i hotellkapasiteten i Steinkjer.

Statistikk og intervju

Studien er basert på analyse av hotellstatistikk og intervju med potensielle hotellbrukere lokalt.