Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Hvordan brukes befolkningsprognoser? Erfaringer med bruk av Telemarksforskings analyser i 7 distriktskommuner og 3 fylkeskommuner

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegge av sju distriktskommuners og tre fylkeskommuners bruk av Telemarksforskings befolkningsframskrivinger og utviklingsbaner for folketall.

Funn

Det er to hovedgrunner for å bestille slike analyser:

  • kommuner som har generell interesse og behov for mer kunnskap innen det brede samfunnsutviklingsområdet
  • distriktskommuner som har konkrete behov for bistand innen tjenestedimensjonering og prioritering av innsats innen samfunnsutvikling

Distriktskommunene bruker framskrivingene aktivt innen både tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Fylkeskommune bruker primært tall fra etablerte modeller som SSB eller lignende framskrivinger gjennom Panda.

Distriktskommunene er gjennomgående mer opptatt av å forstå hva som kan bidra til bedre utvikling, framfor det å få mer presise framskrivinger med modellutvikling, og mer bruk av lokal informasjon. Fylkeskommune har ambisjoner om mer presise framskrivinger for både fylket og kommunene.

Oppdraggiver

Oppdraggiver er Kompetansesenter for distriktsutvikling (Kompetansesenteret).