Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Hvordan karakteriseres rollen som Politikontakt?

Rapporten Hvordan karakteriseres rolle som politikontakt? er en oppsummering av følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017 til 2020.

Fire undersøkelser

Resultater fra fire ulike undersøkelser er samlet i rapporten

  • To spørreundersøkelser til politikontaktene og SLT-koordinatorene i Trøndelag i 2018 og 2019
  • En nasjonal undersøkelse til alle politikontakter i Norge. Her sammenlignes de nasjonale dataene med date fra Trøndelag
  • To spørreundersøkelse til ordførere og rådmenn i Trøndelag i 2018 og 2019
  • En evaluering av en forebyggingsøvelse i Politirådet.
DIFI

Oppdragsgiver har vært Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).