Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene

Artikkel som presenterer de viktigste funnene fra prosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene, for lærere i praksisfeltet. En utredning viser at de fleste lærere bruker et annet repertoar av arbeidsmetoder når de underviser fellesfagklasser i yrkesfag enn det de bruker i studiespesialiserende klasser. Yrkesretting kan øke gjennomføringsgraden når en dyktig lærer klarer å gjøre undervisningen relevant. Men med mislykkede forsøk på yrkesretting risikerer man bare å gjøre vondt verre for de svakeste elevene.

Referanse

Haugset, A. S., & Stene, M. (2016). Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole, nr. 4, s. 27-31.