Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Hybelhus på Mære

Utetreningen drøfter mulige modeller for oppsetting av hybelhus, eierforhold og drift ved Mære. De modellen som er vurdert  er:

  • Ikke bygge
  • Private bygge, eie og drive
  • Fylkeskommunen bygge og eie, private drive
  • Fylkeskommunen bygge, eie og drive
Hybelhuset viktig og gir handlingsrom

Utredning peker på at det er mange forhold som taler for å ha et hybelhus ved Mære Landbruksskole og det anbefales å vurdere å bygge et nytt hybelhus ved skolen. Et hybelhus vil ha stor betydning for skolens attraktivitet og utviklingsmuligheter framover.

Hvis fylkeskommunen bygger og eier hybelhuset vil det gi fylkeskommunen og skolen muligheter for inngrep med hybelhuset, eks håndhevelse av skolens reglement ved hybelhus og at fylkeskommunen unngår å få en annen byggeier tett innpå bygnings­massen som allerede er ved skolen.

Hvis hybelhuset skal være attraktivt for elevene må det tilbys til en leiepris som ikke er vesentlig høyere enn borteboerstipendet.

Påvirker andre forhold ved skolen

Det at matservering til elevene som bor ved skolen inngår i leien av hybel på internatet, er en viktig del av eksistensgrunnlaget for kjøkkenet ved Mære Landbruksskole. I forbindelse med vurderingen av bygging av hybelhus og eksterne drivere må det også tas hensyn til om elevene skal benytte kjøkkenet ved Mære Landbruksskole eller om hybelhuset skal bygges med kjøkken.

Mange av elevene som ønsker å gå ved Mære Landbruksskole trenger en bomulighet, og en bomulighet nært skolen gjør skolen mer attraktiv for elevene og vil være med å bygge opp under satstingen som gjøres ved Mære Landbruksskole. En bomulighet nært skolen gir muligheter for at botilbudet kan få en «pedagogisk funksjon» gjennom at det integreres med skolen og da framstår som et internat.