Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Inn på tunet – kompetansebehov og -tiltak

Arbeidet er en kartlegging av kompetansebehov og identifisere mulige tiltak for å understøtte kompetansebehovet behovet for Inn på tunet-bedrifter.