Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet – et forklaringsproblem?

Denne rapporten bringer resultater fra en forbrukerundersøkelse, der Trøndelag Forskning og Utvikling har intervjuet et utvalg nettkunder om deres vurderinger og oppfatninger rundt ulike modeller for effektbaserte uttakstariffer. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av fokusgrupper.

Ønsker påvirkningsmuligheter og forutsigbarhet

Det er stor enighet blant informantene om at man ønsker en reell mulighet for å påvirke egen nettleiekostnad gjennom tilpasning av eget forbruk. Samtidig ønsker de fleste også en viss forutsigbarhet i nettleien.

Bekvemmelighet og komfort opptar informantene i undersøkelsen, og villigheten til å gjøre endringer for å styre energibruken betinger at verken komfort eller økonomi påvirkes negativt. Tilpasninger og investeringer i styringsteknologi må lønne seg, det er liten vilje til å betale mye for noe man ikke ser personlig nytte av.

Generelt er det et svakt engasjement blant forbrukere rundt strømforbruk og holdningene til effekttariffer er formbare. Dette sannsynliggjør at med en ryddig kommunikasjon i forkant og underveis, vil en endring i regelverket for tariffering av uttak i distribusjonsnettet kunne gjennomføres uten unødvendig uro i forbrukermarkedet.

Referanse:

Naper, Linn Renee, Anne Sigrid Haugset og Morten Stene. 2016. Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet – et «forklaringsproblem»? Forbrukerundersøkelse om nettkundenes holdninger til endringer i tariffer for uttak i distribusjonsnettet. TFoU-rapport 2016:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.