Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

InnoCamp Steinkjer. Resultater fra spørreundersøkelse til virksomhetsledere og ansatte i InnoCamp under Koronakrisen.

I forbindelse med følgeforskningen av InnoCamp som samhandlingskonsept har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse i anledning Covid19-pandemien og de påfølgende endringene i arbeidsbetingelsen for virksomhetene. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 28. mai til 7. juni 2020.

Rapporten dokumenterer svarene en spørreundersøkelse i form av deskriptive tabeller av dataene. Data er ikke analysert ytterligere utover tabellene.

Hovedfunn
  • De fleste bedriftene i InnoCamp har håndterte de endrede arbeidsbetingelsene godt når det gjelder daglig drift og kundekontakt.
  • Et stort flertall av respondentene sier at hjemmekontor har fungert godt.
  • Gjennomgående har bruken av digital kommunikasjon økt.
  • «Alle» mener at digital kommunikasjon både er tidsbesparende og kostnadseffektiv.
  • De utviklingsorienterte fellesoppgaven har blitt mest nedprioritert.
  • Det forventes at mer av kommunikasjonen framover blir digitalt.
DistriktsForsk

Prosjektet er finansiert av Distriktforsk, og Steinkjerbygg og Steinkjer kommune er oppdragsgivere.