Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Innovasjon og entreprenørskap på HiST

Rapporten dokumenterer to undersøkelser av holdninger til og kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).