Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Instruktørundersøkelsen 2011

Analyse av lærlinginstruktørenes vurdering når det gjelder deres oppfatning av, og situasjon i ,fagopplæringen