Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kartlegging av rus og digital mobbing i Verran 2009

Spørreundersøkelse blant ungdomsskoleelever i Verran, om tobakksbruk, rus, digital mobbing og generelt velbefinnende.