Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Klima og planarbeid i Nord-Trøndelag 2010-2013. Indikatorer og forslag til samarbeidssmodell mellom kommunene og andre aktører.

Notatet baserer seg på en gjennomgang av de nordtrønderske klima- og energiplanene som gjaldt frem til 2010. Fokus er på kartlegging av indikatorer som kommunene kan benytte