Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kommunale helse- og omsorgslederes opplevelse av effekten av samhandlingsreformen.

Datadokumentasjon fra en spørreundersøkelse til helsesjefer i norske kommuner høsten 2013.