Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kompetansebehov i barnehagen.

En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving.

Referanse:
Gotvassli, Kjell-Åge, Anne Sigrid Haugset, Birgitte Johansen, Gunnar Nossum og Håkon Sivertsen. 2012. Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving. Rapport 2012:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.