Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kompetansekobling i offentlig sektor

Dette notatet er en oppsummering av arbeidet med kompetansekobling i offenltig sektor.