Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kompetansekobling – oppsummering av arbeidet 2013 – 2014

Dette notatet er en oppsummering av arbeidet med kompetansekobling i offentlig sektor i perioden vår 2013 – vår 2014.