Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kompetanseløft trøndersk landbruk – forprosjekt

Denne rapporten fra forprosjektet Kompetanseløft trøndersk landbruk er utarbeidet som et grunnlagsmateriale for et mulig hovedprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk.

Rapporten tar for seg den eksisterende kunnskapen i næringa og behovet for økt kompetanse. Dette er basert på eksisterende undersøkelser og en intervjuundersøkelse som er gjennomført som et ledd i forprosjektet. Videre gis det en oversikt over kompetansehevingstilbud. På bakgrunn av analysene er aktuelle tiltak identifisert.