Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Konsekvensanalyse – bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner

forside-2016-11Rapporten viser omstillingsbehovet i Rissa og Leksvik kommuner, dvs. nye Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018, som følge av nedleggelse av lokale arbeidsplasser.

Sentrale funn
 • Indre Fosen er en egen arbeidsmarkedregions med svak utvikling.
  • Befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er svært avhengig av lokale arbeidsplasser.
  • Utviklingen i lokale arbeidsplasser i Indre Fosen har delvis stagnert og delvis variert betydelig gjennom flere år.
 • Gjennomgang av lokal virksomhet viser:
  • Ved skipsverftet og de to største underleverandørene var det 339 arbeidsplasser tidligere. I beste fall blir det en reduksjon på 119 arbeidsplasser fram mot 2020. I verste fall legges verftet ned.
  • Ved Hysnes helsefort var det 25 arbeidsplasser som nå legges ned.
  • Kommunal virksomhet må redusere aktiviteten på grunn av nedgang i inntekter som tap av husleieinntekt fra helsefortet på 5,6 millioner kroner, leieinntekt fra verftet på 1,2 millioner kroner og tap av innbyggertilskudd/skatteinntekter på 2,5–5,0 millioner kroner i 2020 etter noe utflytting.
 • Indre Fosen kan miste mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram mot 2020. Dette utgjør mellom 6,7 prosent og 13,5 prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen.
Kildehenvisning

Sand, T., Alnes, P.K., Carlsson, E., Grøttheim, B.T. & Stene, M. (2016). Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling