Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Konsekvensutredning av eventuelle endringer i skolestruktur i Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Rapporten analyserer kvantitative data om befolkning og elevtall som grunnlag for endringer i skolestruktur. Rapporten gjør i tillegg grove anslag på effektiviseringsgevinst som følge av skisserte endringer.