Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Konseptutvikling – Inn på Tunet Trøndelag SA

Arbeidet er en oppsummering av tre gjennomførte «tenke-loft» i regi av Inn på Tunet Trøndelag SA for å utvikle tjenestekonsept innen Inn på tunet i nært samarbeid med sine kunder. Oppsummeringen er etterfulgt av korte refleksjoner i forhold til arbeidet med å utvikle nye konsepter.

Rapporten er unntatt offentlighet av konkurransehensyn.