Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kreativ næring – samarbeid og verdiskaping

figur-kreativ-naeringDenne rapporten dokumenterer et forsøk på å konsep­tualisere og identifisere verdikonfigurasjoner og generiske forretningsmodeller innen den kreative næringen, og spesielt kulturområdet.

Kreativ næring

Det har i løpet av de siste tiårene årene utviklet seg en konsensus om hva kreativ næring, eventuelt kulturell og kreativ næring, er. Grovt sagt består næringa av hele kultursektoren, hele mediesektoren, samt bransjene arkitektur, design, dataspill og reklame. Fellesnevneren for næringen er at produktene er formbevisst kommunikasjon.

Forretningsmodeller

Det er ingen generiske (typemessige) forskjell mellom kreativ næring og annen næringsvirksomhet. Men den kreative næringen omfatter mange ulike forretnings­logikker. Så det å behandle næringen under ett i forretningsutviklingssammenheng er nesten umulig.

Mange virksomheter innen kultursektoren er såkalte levebrøds- eller livsstils­bedrifter. Disse er karakterisert ved at de ikke er særlig interessert i bedriftsutvikling når virksomheten går «greit nok». Her er det ofte et potensial for utvikling.

Deler av sektoren har en tendens til å bli indrefokusert (produksjonsorientert) i og med at de kritiske (produksjons)ressursene ofte er veldig personavhengige. Gjennomgående bør markedstenkningen utvikles. Arbeidsteknologien må avklares og skaleringsmuligheter bør utvikles på basis av det. Nettverk og samskaping kan være viktige ressursstrategier. Prissetting bør baseres på kundeverdi.

Mer forskning

Forskerne foreslår tre områder de mener det er viktig å arbeide mer med

  • Utvikling av livsstilsbedrifter
  • Markedstenking
  • Samskaping som ressurs
Litteraturreferanse

Stene, M. & Lysø, R. (2016). Kreativ næring - samarbeid og verdiskaping. TFoU-rapport 2016:20. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.