Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kritiske betingelser ved samstyring mellom sosial entreprenør og kommune.

Artikkelen ser på samhandling mellom Inderøy kommune og Maurtuva Veskstgård i en samskapingsperspektiv.

Bakgrunn og forankring

Artikkelen er motivert ut fra en framtidig ny ressurslogikk, gjerne artikulert som Kommune3.0 i kommunesektoren.

Det analytiske rammeverket er grad og type involvering og nye offentlige lederroller.

Resultater

Resultatene viser at bevisst og aktiv samhandling er mulig og nødvendig, og at samhandlingen bør være institusjonelt forankret.

Kontrakten mellom aktøren er et viktig virkemiddel og innramming når nye offentlige lederroller som forhandler, innovatør og brobygger skal integreres.

Prosjekttilknytning

Arbeidet er en del av på prosjektene: Livskvalitet og samhandling med Ovalt Pensjonist-Pensjonat, Maurtuva Vekestgård (Regionalt forskningsfond Midt-Norge) og Interreg-prosjektet Regional utveckling och Samhällsentreprenörskap i Norge-Svereige (RESENS).

 

Litteraturreferanse

Stene, M. & L. Ekmann (2019). Kritiske betingelser ved samstyring mellom sosial entreprenør og kommune. I Friedrichs, Y.v. & G. Wollan. Samhällsentreprenörskap och regionalt Värdeskapande i Norden. Steinkjer: Embla akademisk.