Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kundeundersøkelse NOEN AS

Rapporten dokumenterer to undersøkelser for NOEN AS. En kundeundersøkelse og en kjennskapsundersøkelse.

Rapporten er unntatt offentlighet av konkurransehensyn.