Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kunnskapsoversikt – forretningsmodeller Inn på tunet-bedrifter

forside-2616-16Dette arbeider er en systematisk kunnskapssammenstilling om bærekraftige forretningmodeller for Inn på tunet-virksomheter basert på norsk og internasjonal forskning. 19 studier utgjør primærdataene for analysen.

Innovative løsninger

Den generiske forretningsideen for Inn på tunet-bedrifter er å produsere skreddersydde og individuelt tilpassede velferdstjenester. Arbeidsteknologien er tjenesteproduksjon basert på verdikonfigurasjonen verdiverksted.

Tilbudet er til en viss grad av disruptiv karakter i et marked som utfordres på ny løsninger. Det gjør beslutningssituasjon innovativ og krevende for kjøperen.

Framtidige kunnskapsområder

Viktige arbeids- og forskningsområder framover er:

  • å være en troverdig innovasjonspartner
  • kontinuerlig dokumentere effekter (verdi) av tjenestene
  • utvikle og få aksept for en verdibasert prissetting
  • forstå driverne i verdiverkstedslogikken og styre ut fra det
Kildehenvisning

Stene, M. (2016). Kunnskapsoversikt - forretningsmodeller Inn på tunet-bedrifter. TFoU-rapport 2016:16. Steinkjer. Trøndelag Forskning og Utvikling.