Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kvalitative forskningsmetoder brukt i brukbarhetstesting av nettsider

En drøfting av kvalitative forskningsmetoder benyttet i Nettstedsdiagnose