Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kyststamveg på Fosen – Oppdaterte nytteberegninger for nye vegforbindelser i Osen og Flatanger

Rapporten presenterer resultater fra prosjektarbeid der kommunene Flatanger og Osen har ønsket å få oppdaterte vurderinger av hvilken betydning infra¬strukturtiltak kan ha lokalt og regionalt.