Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Landbruksdirektoratet til Steinkjer? Utredning av muligheter for landbruksdirektoratet til Steinkjer

Rapporten viser resultatene fra et prosjekt hvor fokus har vært på å øke kunnskapen om Steinkjer som lokaliseringssted for Landbruksdirektoratet.