Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse – Raarvihke – Røyrvik kommune

Rapporten gir et bilde av utfordringer og muligheter for kommunal planlegging knyttet til fritidsboliger og fritidsboligeiere i Røyrvik kommune. Fritidsboliger representerer muligheter for besøksnæring for kommuner med attraktive områder for friluftsliv. Samtidig kan trykket bli stort, spesielt i små kommuner.

Utfordinger og muligheter
  • I sin nye arealplanen har Røyrvik regulert rundt 200 tomter til fritidsboliger, samlokalisert med ordinære boliger. Dette er et interessant stedsutviklingsgrep.
  • En utfordring i planleggigen av fritidsboliger er å ivareta særinteresser, som samens ønsker og rettigheter og Nasjonalparkkommunestatusen til Røyrvik.
  • Spesialkompetanse er en utfordring for en lite kommune med mange generalister i kommuneadministrasjonen.
  • Samarbeid mellom kommune, innbyggerne og næringslivet kan og bør styrkes.
Prosjektet FjellHeimen 4.0

FjellHeimen 4.0 skal legge til rette for en næringsutvikling og verdiskaping i fjellregionen basert på utviklingen av en miljøvennlig, framtidsrettet fritidsbebyggelse, gode forvaltningsprosesser og en målrettet kompetanseutvikling. Prosjektet skal bidra til at lokalsamfunnet skal kunne bruke lokale ressurser til en langsiktig, positiv, stedsutvikling. Prosjektet ledes av NTNU og gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning, Trøndelag Forskning og utvikling og samvirkeforetaket InnoVangSjon.