Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune

Dokumentasjon av en spørreundersøkelse blant brukere av et utmarksområde i Verran.