Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Lokal verdiskaping og næringsutvikling i Røyrvik kommune

Rapport Prosjekt Fjellheimen 4.0 for delprosjektet Verdiskaping lokalt og regionalt.

Rapporten synliggjør hvilke ressurser og potensial fritidsboliger representerer, og hvordan dette potensialet kan realiseres.

Prosjektet FjellHeimen 4.0

FjellHeimen 4.0 skal legge til rette for en næringsutvikling og verdiskaping i fjellregionen basert på utviklingen av en miljøvennlig, framtidsrettet fritidsbebyggelse, gode forvaltningsprosesser og en målrettet kompetanseutvikling. Prosjektet skal bidra til at lokalsamfunnet skal kunne bruke lokale ressurser til en langsiktig, positiv, stedsutvikling.

Prosjektet ledes av NTNU og gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og samvirkeforetaket InnoVangSjon.