Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Lokale virkninger og samfunnsnytte av regionhavn på Orkanger: en mulighetsanalyse

Rapporten beskriver sannsynlige virkninger på lokalt næringsliv og samfunnsutvikling i Orkdal og nabokommunene ved utbygging til en mulig regionhavn på Grønøra på Orkanger