Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune.

Rindal og Rauma kommune i Møre og Romsdal har i mange år jobbet utviklingsrettet og har i de siste syv årene prioritert å ha merkevarebygging og profilering som en sentral strategi for det lokale utviklingsarbeidet. Rapporten er strukturert etter en analysemodell der lokalt utviklingsarbeid er variabelen som antas å påvirke 1) bosetting, 2) sysselsetting og 3) bolyst. Modellen har fungert som et rammeverk for å identifisere effekter og antyde sammenhenger.