Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Mangfold for innovasjon. Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Rapporten bringer funn og analyser i prosjektet Mangfold for innovasjon i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utviklingsprosjektet er todelt og omfatter bedre likestillings- og mangfoldperspektiv i fylkets innovasjonsselskaper og et økt fokus på mangfold i utdanningsprogram i videregående skole som har vært og er kjønnsdelt samt sammenhengen mellom etnisitet og utdanningsvalg.

Haugum, Margrete, Ida Holth Mathiesen, Trond Hallgeir Buland og Espen Carlsson. 2016. Mangfold for innovasjon. Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. TFoU-rapport 2016:15. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.