Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Markedspotensial for kortnebbgås. En kartlegging av markedsmuligheter

Notatet presenterer ulike markeder knyttet til kortnebbgås, både i forhold til verdikjede mat samt jakt og opplevelse. Man ser at det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer knyttet til dette arbeidet. Dette er presentert og drøftet i en SWOT-analyse. I tillegg er problemstillinger som ble løftet under prosjektet presentert samlet helt til slutt.