Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Melkeundersøkelse – 2016. En undersøkelse blant melkeprodusenter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms.

Denne rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse som landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms gjennomførte blant melkeprodusenter i de fire fylkene i perioden mars-april 2016.