Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Mellomromskompetanse

Kronikk Trønder-Avisa:

Evnen til å utnytte mulighetene i mellomrommet mellom forskning, bedrifter og myndigheter er mellomromskompetanse.

Et viktig poeng er å knytte grupper med ulike ressurser sammen. Sammenkobling av handlekraftige bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige virkemidler gir muligheter for nyskaping og verdiskaping.

Mellomromskompetanse er en type sosial kompetanse som bygger på evnen til å være visjonær, kommersialisere, skape troverdig entusiasme og rigge utvikingsprosesser.