Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

«Min side» hos NTE. Brukertesting av «Min side»

Brukbarhetstesting av NTEs «Min side». Testen ble utført av et testpanel blant Demo Steinkjers brukere.