Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Minievaluering Inn på tunet Stjørdal kommune

Rapporten er en evaluering av Stjørdal kommunes bruk av Inn på tunet-tjenester. Kommunen har brukt ca. 1,4 millioner kroner på Inn på tunet-tjenester per år de siste tre årene. Det er mange positive tilbakemeldinger på både nytte for kommunen og brukerne, organiseringen i kommunen og kvaliteten på tilbyderne. Utfordringen framover er faglig forankring, finansiering og profesjonalisering av bestillerfunksjonene.